Utworzono: 2019-05-10

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że od 30 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r. odbędzie się głosowanie na projekty do realizacji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Rzeszowa.

Głosować można w formie elektronicznej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl
lub papierowej za pomocą karty do głosowania. Szczegóły dotyczące zasad
i sposobu głosowania zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Rzeszowa w zakładce Konsultacje społeczne.

Serdecznie zapraszam do udziału w głosowaniu.

Z poważaniem,

Prezydent Miasta Rzeszowa
dr h.c. Tadeusz Ferenc