Utworzono: 2020-09-11

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 rok

Od 24 września można zgłaszać projekty do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Kwota przeznaczona na RBO na 2021 rok wynosi 8 mln zł, co stanowi 0,52% wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2019 rok.

Harmonogram prac w 2021 roku:

  1. Zgłaszanie projektów - od 24 do 30 września 2020 r.
  2. Weryfikacja zgłoszonych projektów - od 1 do 9 października 2020 r.
  3. Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania - 12 października 2020 r.
  4. Składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania - od 13 do 19 października 2020 r.
  5. Głosowanie - od 23 października do 2 listopada 2020 r.
  6. Publikacja wyników głosowania - od 3 do 4 listopada 2020 r.


Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów RBO:

  • 4 mln na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
  • 3 mln 200 tysięcy na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
  • 800 tysięcy na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.


Szczegóły na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/358-rzeszowski-budzet-obywatelski/9752-rzeszowski-budzet-obywatelski-na-2021-r.html