Utworzono: 2020-09-11

8 mln dla Mieszkańców Rzeszowa - RBO 2021

W Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim 2021 do podziału mamy dla Mieszkańców Rzeszowa 8⃣ mln złotych.

▪4 mln na projekty z Kategorii I- budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;

▪3 mln 200 tysięcy na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;

▪800 tysięcy na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

od 24 września zapraszamy Państwa do zgłaszania własnych projektów!