Utworzono: 2020-09-11

Kategorie I, II, III - RBO 2021

Szanowni Państwo,

Konsultacje przeprowadza się w trzech kategoriach projektów, zwanych dalej
Kategoriami:

1) Kategoria
I
– budowa, modernizacja lub remont infrastruktury
miejskiej;

2) Kategoria
II
– budowa, modernizacja lub remont
infrastruktury osiedlowej;

3) Kategoria
III
– działania o charakterze prospołecznym,
kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Ad. 1) Do Kategorii I należą projekty, które ze względu na swój charakter oraz zasięg
oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta niezależnie od miejsca
ich zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 1 000 000
zł.

Ad. 2) Do Kategorii II należą
projekty, które będą realizowane na terenie jednego osiedla, a ich wartość
szacunkowa nie przekracza kwoty 200 000 zł.

Ad. 3) Do Kategorii III należą
projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, a
ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 000 zł.