Utworzono: 2020-10-01

od 1 do 9 października 2020 roku zostanie dokonana weryfikacja zgłoszonych projektów.

Szanowni Państwo,

Zgodnie
z Uchwałą Nr XXXVI/742/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 sierpnia 2020
r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet
Obywatelski na 2021 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na
poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia
poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2021
rok w dniach od 1 do 9 października 2020 roku zostanie dokonana
weryfikacja zgłoszonych projektów
. Lista projektów dopuszczonych do
głosowania opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Rzeszowa 12 października 2020r. (zakładka Konsultacje Społeczne/Rzeszowski
Budżet Obywatelski).


BO


Z poważaniem,

Prezydent Miasta Rzeszowa

dr h.c. Tadeusz Ferenc