Utworzono: 2020-10-09

Zarządzenie w sprawie określenia wzoru karty do głosowania, ustalenia liczby i lokalizacji punktów do głosowania w formie papierowej...

Zarządzenie Nr VIII/994/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania, ustalenia liczby i lokalizacji
punktów do głosowania w formie papierowej oraz elektronicznej oraz ustalenia
terminów, w których punkty do głosowania będą czynne w ramach Rzeszowskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr IX/165/2019 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie
powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Link: https://bip.erzeszow.pl/pl/375-zarzadzenia-prezydenta-miasta-rzeszowa/4974-zarzadzenia-prezydenta-miasta-rzeszowa-jako-organu-gminy/19520-zarzadzenie-nr-viii9942020-prezydenta-miasta-rzeszowa-z-dnia-5-pazdziernika.html