Utworzono: 2022-07-01

Podjęcie Uchwały ws. RBO 2023

Uchwałą Nr XLIV/958/2021 z dnia 30 marca 2021 r. powołana została Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Rzeszowa.

Komisja rozpoczęła prace 19 kwietnia 2022 r.

Celem Komisji było przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok.

Ponadto Komisja dokonała zmian w Uchwale Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komisja wypracowała projekty uchwał, które zostały podjęte na LXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 21 czerwca 2022 r.:

  • Uchwała Nr LXIV/1366/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
  • Uchwała Nr LXIV/1367/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok.