Utworzono: 2022-07-07

Budżet Obywatelski czas START!

Można już zgłaszać pomysły zadań do RBO

Od dzisiaj mieszkańcy Rzeszowa mogą zgłaszać propozycje
zadań do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Nabór potrwa do 22 lipca.

Miasto czeka na
pomysły w trzech kategoriach:

Kategoria I – budowa,
modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;

Kategoria II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;

Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym
lub sportowym.

Do pierwszej z nich
można zgłaszać zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg
oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta, niezależnie od miejsca
ich zamieszkania. Szacunkowa wartość zadania w tej kategorii nie może być
wyższa niż 2 mln zł.

Do drugiej kategorii
zaliczane są projekty realizowane na terenie jednego osiedla. Pojedyncze
zadanie nie może być tutaj droższe niż 400 tys. zł, a łączna kwota przeznaczona
do sfinansowania najwyżej ocenionych zadań wyniesie w tej kategorii 6 mln zł.

Budżet ostatniej,
trzeciej kategorii to 1 mln zł. Można zaproponować do niej tzw. zadania
miękkie, czyli np. organizację imprez czy zajęć dla mieszkańców. Maksymalna
kwota na pojedyncze przedsięwzięcie to w tym przypadku 50 tys. zł.

Zgłoszenia projektów
do realizacji w ramach RBO może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa. Uprawnioną do
ich reprezentowania jest osoba, która zgłosiła projekt. Zgłoszenia dokonuje się
wyłącznie za pomocą aplikacji do obsługi RBO dostępnej na stronie internetowej
rbo.erzeszow.pl, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Przed upływem
terminu zgłaszania projektów, wnioskodawca ma prawo wglądu w szczegóły
dotyczące zgłoszonego projektu.

W celu uzyskania
wsparcia w przygotowywaniu projektów należy kontaktować się z infolinią Urzędu
Miasta Rzeszowa, tel. 1 77 88 99 00.Weryfikacja zgłoszonych projektów odbędzie się między 25 lipca a
19 sierpnia. Głosowanie zaplanowano od 5 września do 7 października.
Lista zadań wybranych do realizacji zostanie opublikowana 14 października.
Łączna kwota na wykonanie wygranych projektów to 9 mln zł.

Film RBO 2023 - https://www.facebook.com/Rzeszow.stolica.innowacji/videos/457869149007995