Utworzono: 2022-08-22

Lista projektów, które mogą zmienić Twoje otoczenie. Ocena formalna i merytoryczna zakończona.

Publikujemy listę projektów zgłoszonych do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, które przeszły weryfikację formalną oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. RBO. UWAGA! Na konkretne projekty będzie można głosować dopiero od 5 września do 7 października.Lista projektów i dlaczego jeszcze NIE głosujemy?

Obecnie wnioski zostały sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami regulaminu. Podczas tej weryfikacji badane były m.in. zgodność propozycji z prawem, własność terenów, na których ma być proponowane działanie, racjonalność wydatku, zgodność z obowiązującymi w mieście programami i planami wieloletnimi, zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego. Wnioski, które przeszły weryfikację formalną i zostały pozytywnie zaopiniowane:

Lista projektów.

Obecnie, mieszkańcy mają 7 dni (do 29 sierpnia) na wnoszenie odwołań do ewentualnych, odrzuconych projektów. Jednocześnie, przypominamy, że numery porządkowe, przypisane poszczególnym projektom, nie są ostateczne. Pełna lista projektów w ramach RBO 2023, wraz z numerami do głosowania, zostanie udostępniona 5 września, po zakończeniu procesu składania i weryfikowania skarg.

Kiedy i jak głosować?

Już od 5 września do 7 października każdy nawet najmłodszy mieszkaniec Rzeszowa, będzie mógł oddać swój głos i sprawić, że w najbliższej okolicy pojawi się plac zabaw, a sąsiedzi zobaczą ciekawy film pod chmurką lub zorganizują piknik dla osiedlowej społeczności.

Głosować można z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu. Głosowanie odbywa się jednorazowo, w związku z tym bardzo prosimy o uważne przeczytanie komunikatów i instrukcji, ponieważ nie jest możliwe ponowne oddanie głosu.

Na proces głosowania składa się:
1) weryfikacja osoby głosującej poprzez wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a następnie aktywacji poprzez SMS. Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesłany na numer telefonu komórkowego.
2) zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych;
3) wybór projektów.

Po zakończeniu głosowania zostanie wygenerowana informacja potwierdzająca głosowanie. Dodatkowo na wskazany numer telefonu zostanie przesłana informacja z wybranymi projektami wraz z punktacją. Na jeden numer telefonu do aktywacji poprzez kod SMS mogą zagłosować 3 osoby. Głosować mogą też dzieci i młodzież.

Aby oddać głos w punkcie do głosowania, należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Lista punktów, w których można oddać głos, zostanie również opublikowana na stronie rbo.erzeszow.pl. Poniżej wzór karty do głosowania:

Karta do głosowania.

Więcej informacji:

Rzeszów Stolica Innowacji

Rzeszowski Budżet Obywatelski