Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą

wybrany do głosowania

Projekt zakłada budowę dwóch zapętlonych asfaltowych torów rowerowych typu Pumptrack na działce ewid. 1083/120 obr. 207. Jeden z nich o długości ok. 280 mb zajmujący powierzchnię ok. 2 000 m2 przeznaczony do mniej i bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów. Drugi zaś o długości ok. 60 mb o powierzchni ok. 300 m2 idealny do zabawy dla najmłodszych rowerzystów. Dodatkowo planowana jest budowa ok. 100 m2 placu odpoczynku wkomponowanego w istniejące zadrzewienie.
Położenie Pumptrack’a w okolicy stadionu Miejskiego „Stal”, przylegających do niego boisk sportowych, jak również bliskość ścieżki rowerowej w sposób naturalny wkomponuje się w przestrzeń publiczną i będzie stanowiło spójną całość. Realizacja przedmiotowej inwestycji wraz z odwodnieniem terenu działki pozwoli w pełni wykorzystać potencjał, tym samym poszerzając ofertę sportowo- rekreacyjną terenu Parku Kultury i Wypoczynku na Rzeszowskich Bulwarach.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000 zł


Powrót do listy projektów