„Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18, Przedszkola nr 33 i Żłobka „Karolinka” przy ul. Bł. Karoliny”.

wybrany do głosowaniaDziałki: 3396/2, 3396/4, 3413/4, 3413/6, 3447/12, 3447/21, 3456/8, 3454/12, 3454/14, 3457/1, 3457/3, 3455/4, 3479/8, 3480, 3482/2, 3471/6, 3481/2, 3805/1, 3805/3, 3806/2, 3794/1, 3793/2, 3785/3, 3775/5, 3773/10, 3766/11, 3765/5, 3774/4, 3459/1 obr. 222. Urządzenie parku pod zieleń miejską w oparciu o koncepcję przekazaną nieodpłatnie do Urzędu Miasta przez Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie osiedla przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie. Zgodnie z zamysłem park spełniać będzie wiele funkcji tj. rekreacyjną, zdrowotną, społeczną, edukacyjną, ekologiczną, a zaprojektowana przestrzeń będzie atrakcyjna dla różnych grup wiekowych i obejmować będzie: siłownię, zabawy terenowe, klasy terenowe, rzekę traw, plac zabaw, altanę, łąkę kwietną. Obecnie na końcowym etapie jest opracowanie projektu, który także zostanie przekazany nieodpłatnie do Urzędu Miasta. W obrębie szkoły, przedszkola i żłobka brak jest jakiegokolwiek terenu zielonego.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

5 mln na projekty z Kategorii I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiejWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000,00 zł


Powrót do listy projektów