IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie.

wybrany do głosowania

Od 2018 roku obiekt sportowy przy ul. St. Gliwy jest modernizowany. Środki zostały pozyskane z konkursów RBO 2018,2019 i 2020. Zadanie, które chcemy realizować jest końcowym etapem jego rozbudowy i modernizacji. Zakres robót zakłada wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki plażowej i beach soccera wraz z ogrodzeniem. Przewidujemy również wykonanie instalacji fotowoltaiki w celu zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu oraz dokonania wymiany ogrodzenia obiektu, ponieważ obecne nie spełnia warunków użytkowania. Ponadto planujemy wykonanie piłkochwytów ze względu na bezpośrednią bliskość budynków mieszkalnych co spowoduje większy komfort życia dla mieszkańców. Obiekt sportowy, którego dotyczy zadanie znajduje się w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy mieszkalnej miasta, którą zamieszkuje coraz więcej młodych ludzi z dziećmi. Daje to możliwość korzystania z placu zabaw dla małych dzieci czy boiska sportowego dla starszych dzieci a także rodziców.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

820 000 zł


Powrót do listy projektów