Rzeszowski Festiwal Wspinaczkowy

wybrany do głosowaniaW ramach zadania planuje się organizację dwudniowego festiwalu wspinaczkowego na terenie Centrum Wspinaczkowego BALTORO w Rzeszowie, zorganizowane zostaną:
- zawody wspinaczkowe: zostaną rozegrane w 5 grupach po ok. 25-35 osób. Ułożonych zostanie ok 20 problemów wspinaczkowych, o różnym stopniu trudności
- pokazy filmów o tematyce wspinaczkowej/górskiej
- prelekcje wspinaczy/podróżników, m.in. prelekcja Macieja Bedrejczuka, członka RKW i uczestnika narodowej wyprawy zimowej na K2 2017/2018 r oraz znanych postaci gór
- warsztaty wspinaczkowe - zasady bezpiecznego wspinania, techniki linowe, zasady i kultura wspinaczkowa
Impreza ma na celu:
- promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród uczestników oracz członków ich rodzin
- promocję wspinaczki, aktywności fizycznej i sportowej zw. ze wspinaniem i górami wśród różnych grup wiekowych i społecznych
Festiwal zorganizowana zostanie na terenie Centrum Wspinaczkowego Baltoro, zarządzanego przez Rzeszowski Klub Wysokogórski (OPP).

Charakter projektu

Lokalny, Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

1 mln na projekty z Kategorii III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowymWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowany koszt realizacji zadania: 41 200,00 zł

Koszulki promocyjne (250 sztuk): 250 x 20,00zł - 5 000,00 zł
Wynagrodzenie prelegentów (5 osób): 5 x 2000,00 zł - 10 000,00 zł
Zakup chwytów wspinaczkowych (komplet): 6 000,00 zł
Usługa routsetterska (ułożenie problemów wspinaczkowych na zawody): 2 500,00 zł
Zakup pucharów dla zwycięzców (8 kategorii x 3): 24 x 50,00 zł - 1 200,00 zł
Catering dla uczestników festiwalu (200 osób x 2 dni): 400 x 10,00 zł - 4 000,00 zł
Zabezpieczenie medyczne zawodów (2 osoby): 2 x 250,00zł - 500,00 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących tematyczne warsztaty wspinaczkowe (4 osoby):4 x 250,00 zł - 1000,00 zł
Wynajem mobilnej ścianki wspinaczkowej: 1 x 2000,00 zł - 2 000,00 zł
Wynagrodzenie operatorów mobilnej ścianki wspinaczkowej (2 osoby): 2 x 500,00 zł - 1 000,00 zł
Przygotowanie spotu popularyzującego sporty wspinaczkowe i działalność CW BALTORO (przygotowanie materiału filmowego z montażem): 8 000,00 zł
RAZEM: 41 200,00 zł

Załączniki


Powrót do listy projektów