Zazieleńmy Rzeszów! Zasadzenie 100 drzew na każdym osiedlu

wybrany do głosowania

Projekt ma na celu nasadzenie na każdym osiedlu Rzeszowa 100 drzew, czyli w sumie dałoby to liczbę 3200 nowych roślin w mieście. Miejscami realizacji byłyby wszelkiego typu nieużytki, trawniki, klomby, ale też parki i inne tereny zieleni. O miejscach nasadzeń będą decydować Rady Osiedli Rzeszowa w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskej. Mieszkańcy mogliby składać swoje propozycje miejsc Radom Osiedli i dodatkowo uczestniczyć w nasadzeniach. To pozwoli zmniejszyć koszty związane z realizacją (proces koordynowany przez specjalistę), a z drugiej strony pozwoli zintegrować mieszkańców. Dzieci miałyby okazję do żywej edukacji przyrodniczej.
Zabudowa miasta staje się coraz bardziej zwarta, nie zawsze pamięta się o zapewnieniu odpowidniej ilości roślinności względem miejskich zabudowań. Z roku na rok obserwujemy zmiejszanie liczby drzew na terenie miasta, co negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców. Drzewa dają nam cień, redukują hałas, absorbuja zanieczyzczenia i dają życiodajny tlen

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt posadzenia 3200 drzew w Rzeszowie wynosiłby 984,000zł i zależy to od rodzaju i wielkości sadzonek. O wycenę poprosiliśmy firmę Zielony Klomb.
Średnia cena sadzonki drzewa to 150 zł brutto
Do tego trzeba doliczyć :
Ziemię urodzajną do zaprawy dołu ok. 20 l – 5,50 zł
3 paliki okrągłe z poprzeczkami i wiązaniami – 48,00 zł
Korę do wysypania powierzchni misy pod drzewem – 4,00 zł
Oraz robociznę tj. zdjęcie darni , sadzenie z opalikowaniem, podlanie po posadzeniu – 65,00 zł
Roczną pielęgnację 1 drzewa / 6x podlewanie, 2x odchwaszczanie, 1x nawożenie , 1x uzupełnienie kory – 35,00 zł
Tak więc posadzenie 1 szt. to 307.50 zł brutto w tym 8% VAT


Powrót do listy projektów