Budowa boiska piłkarskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie

wybrany do głosowania

Wnioskowanie zadanie polega na budowie na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 boiska piłkarskiego otoczonego wysoką siatką wraz z oświetleniem. Do Szkoły Podstawowej nr 23 uczęszcza ponad 600 uczniów, zaś infrastruktura sportowa to jedna duża i jedna mała sala gimnastyczna. Młodsi uczniowie muszą korzystać z zaadaptowanej dla ich potrzeb sali ruchu. Z istniejących na terenie szkoły boisk asfaltowych nie można bezpiecznie korzystać ponieważ są popękane i zniszczone. Nowe boisko pozwoli na prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu zaś dzięki dostępności i atrakcyjności zachęci dzieci i młodzież do większej aktywności fizycznej. Posłuży także do organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych oraz może zostać udostępnione szkółkom piłkarskim. Wybudowane boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.000.000,00


Powrót do listy projektów