„Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw”

wybrany do głosowaniaDziałki: 1199/4, 1199/5, 1242/4, 1242/5, 1335/26, 1335/27, 1336/4, 1336/5, 1337/4, 1337/5, 1340/3, 1340/4, 1346/1 obr. 215”. Budowa parkingu pod potrzeby Szkoły Sióstr Pijarek na 61 stanowisk postojowych na długości około 80 metrów, zlokalizowanych po obu stronach drogi wewnętrznej wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i placu zabaw. Parking wykonany będzie z kostki brukowej z wydzielonymi stanowiskami postojowymi. Przy szkole wzdłuż ulicy Sanockiej zlokalizowanych jest tylko kilkanaście stanowisk parkingowych, co jest niewystarczające pod potrzeby szkoły. Duża liczba dzieci jest dowożona przez rodziców i często brakuje wolnych miejsc do zaparkowania przez co parkują oni z reguły na chodniku lub po prostu wzdłuż ulicy Sanockiej. Parkowanie pojazdów na chodnikach blokuje często przejazd, zasłania widoczność na drodze, utrudnia przejście pieszym i stwarza niebezpieczeństwom pozostałym uczestnikom ruchu szczególnie dzieciom. Wniosek zastępuje wniosek nr KOT/0001 do którego załączyłem mapkę

Charakter projektu

Lokalny, KOTULI


Kategoria projektu:

4 mln na projekty z Kategorii II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowejWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

200 000,00 zł

Załączniki


Powrót do listy projektów