Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie etap 2.

wybrany do głosowania

1. Wymiana obecnego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i szlabanem od strony ulicy Dominikańskiej oraz bramą mniejszą od strony parku.

2. Wybudowanie parkingu dla pracowników i nauczycieli szkoły o łącznej powierzchni 650 m2, płyty ażurowe lub kostka brukowa.

3. Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie szkolnym pomiędzy szkołą a boiskami

4. Budowa wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej od strony ulicy Dominikańskiej wraz z utwardzeniem podłoża.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1000000zł


Powrót do listy projektów