Wybieg dla psów - budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabaw w Parku Jedności z Macierzą (np. przy miasteczku rowerowym pomiędzy ulicą ks. Sondeja a placem zabaw).

wybrany do głosowania

Celem projektu jest budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w centrum miasta (Park Jedności z Macierzą). Regulamin utrzymania czystości i porządku w Rzeszowie nakazuje prowadzić psa w miejscach publicznych na smyczy i w kagańcu - na wybiegu właściciele psów będą mogli spuszczać je bezpiecznie ze smyczy w celu swobodnej zabawy. Pies potrzebuje aktywności, ponieważ w ten sposób może rozładować nadmiar energii. Z tego powodu tak ważne jest to, aby utworzyć strefę, na terenie której psy mogłyby swobodnie biegać. W blisko dwustutysięcznym Rzeszowie są obecnie dostępne dwa niewielkie wybiegi dla psów, które z racji położenia nie są łatwo dostępne dla szerszej rzeszy mieszkańców. Umiejscowienie parku zwiększy dostępność przestrzeni dla zwierząt obejmując swym zasięgiem co najmniej 4 osiedla. Inwestycja wpłynie również na wzrost bezpieczeństwa, czystości, poprawi integrację społeczną. Pomysł jest spójny z obietnicą wyborczą Prezydenta Miasta dotyczącą wybiegów dla zwierząt na każdym osiedlu.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Lokalizacja - pas zieleni przy miasteczku rowerowym (pomiędzy ulicą ks. Sondeja a placem zabaw - możliwość wykorzystania obecnego ogrodzenia - co pozwoli zmniejszyć poniższe koszty)

Szacunkowy koszt inwestycji 100 000 PLN

Załączniki


Powrót do listy projektów