„Urządzenie parków miejskich w rejonie SP 18 przy ul. Bł. Karoliny i w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka”

wybrany do głosowania

1. Kontynuowanie zagospodarowania parku w rejonie SP 18 przy ul. Bł. Karoliny. Wniosek obejmuje utworzenia szkoły terenowej i jej otoczenia, m.in. alejki betonowe i żwirowe, schody, strefę workout, warzywniak, klasa terenowa, skaliste wzgórze, monitoring, trawniki i łąki kwietne, łąki z ogrodem tematycznym, część oświetlenia, bale drewniane oraz pozostałe wyposażenie. Działki: 3396/2, 3396/4, 3413/4, 3413,/6, 3447/12, 3447/21, 3454/12, 3454/14, 3457/1, 3457/3, 3455/4, 3479/8, 3480, 3482/2, 3471/6, 3481/2, 3805/1, 3805/3, 3806/2, 3794/1, 3793/2, 3785/3, 3775/5, 3773/10, 3766/11, 3765/5, 3774/4, 3479/15, 3397/4, 3479/10, 1105/11, 5952/20, 5952/18 w obrębie 222.
2. Wykonanie parku i zagospodarowanie części działki nr 1697 vis a vis nieruchomości Starzyńskiego 20 i 22, a ul. Brydaka za zabudową szeregową w sąsiedztwie istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Obejmuje wykonanie alejki z użyciem nawierzchni przepuszczalnej, utworzenie kolejnej mini alejki w formie lit. S, 4 kosze, 2 ławki.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000,00 zł (ad.1 - 700 000,00 zł, ad.2 - 300 000,00 zł)

Załączniki


Powrót do listy projektów