Ekologia, historia, sport, integracja - aktywna Dzielnica.

wybrany do głosowania

Projekt obejmuje kilka zadań. Ich celem jest edukacja ekologiczna i historyczna (poświęcona zwłaszcza tzw. małej ojczyźnie), promocja sportu i turystyki oraz integracja mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina i Załęże. W szczególności projekt obejmuje:
- Edukację ekologiczną, zainteresowanie mieszkańców otaczającą przyrodą (zakup 50 karmników oraz 50 budek lęgowych dla ptaków - dokarmianie, obserwacja, ochrona ptaków)
- Wycieczkę dla seniorów i osób dorosłych
- Pieszy rajd górski dla rodzin z dziećmi
- Rajd rowerowy
- Rajd Rzeszowskim Szlakiem Konfederatów Barskich - projekt realizowany we współpracy z RDK
- Zajęcia na basenie
- Konkursy z nagrodami dla dzieci z przedszkola nr 11 oraz uczestników zajęć i konkursów RDK (realizowane z PP nr 11 oraz RDK)
- Opracowanie i wydruk niewielkiej publikacji poświęconej osiedlu Wilkowyja
- Zakup materiałów promocyjnych oraz drobnych upominków
- Inne zajęcia sportowe i edukacyjne

Charakter projektu

Lokalny, Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

50 000


Powrót do listy projektów