Stworzenie strefy sportu i relaksu "Aktywna przystań" na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 10A.

wybrany do głosowania

Potrzeby:
Modernizacja boiska z trawy naturalnej z wykonaniem nawodnienia oraz piłkochwytów.
Modernizacja bieżni lekkoatletycznej poprzez ułożenie kostki gumowej.
Modernizacja nawierzchni asfaltowej do jazdy na rolkach
Budowa strefy do wypoczynku oraz zajęć na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży.
Wykonanie nowego ogrodzenia szkoły.
Cele wynikające z potrzeb dzieci i młodzieży:
- zapotrzebowanie społeczne,
- wsparcie rozwoju i motoryki u dzieci,
- stworzenie strefy, w której mieszkańcy w różnym wieku mogą aktywnie spędzić czas,
- strefa przyjazna seniorom,
- uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców miasta tj. pikniki rodzinne, eventy oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne, a także wypoczynek na świeżym powietrzu,
- integracja mieszkańców.Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączny koszt inwestycji - 1000000 złotych


Powrót do listy projektów