Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie.

wybrany do głosowania

Planowana realizacja zadania ma na celu zakup nowoczesnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie wraz z wyposażeniem. Głównym celem zadania jest zdecydowana poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Rzeszowa oraz działania na rzecz lepszej ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej Naszego Miasta. Mając na uwadze teren Osiedla Zalesie, jak też innych osiedli Rzeszowa. Zakup takiego pojazdu w dużej mierze poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Mając na uwadze anomalia pogodowe oraz coraz większą liczbę zdarzeń będących następstwem gwałtowniejszych zjawisk atmosferycznych konieczne jest doposażenie miejscowej jednostki w specjalistyczny sprzęt do walki z żywiołami natury oraz poruszania się w trudnym terenie. Biorąc pod uwagę fakt, że działalność Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi istotne ognisko zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Rzeszowa.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zadania około 799 200 zł. Tabela z kosztami szczegółowymi zadania dołączona w pkt. Załączniki.


Powrót do listy projektów