Remont ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego od kładki nad ulicą Batalionów Chłopskich w kierunku ulicy Zawiszy Czarnego poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami.

wybrany do głosowania

Odcinek ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego znajdujący się w granicach Osiedla Zawiszy Czarnego jest w bardzo złym stanie. Przejazd nie remontowaną od lat brukową ulicą z zapadliskami i powybijanymi kostkami bruku oraz łataną w niektórych miejscach asfaltem to nie lada wyzwanie dla kierowców, którzy codziennie poruszają się z prędkością nie większą niż 20 km/h z obawy uszkodzenia zawieszenia samochodu.
Znajdujące się po obu stronach tej ulicy chodniki nie zachęcają do poruszania się po nich ponieważ są w fatalnym stanie. Istniejące nawierzchnie chodników są zwichrowane, często z dziurami oraz miejscami porośnięte trawą.
Z uwagi na duży ruch samochodowy po tej ulicy oraz pieszych po przyległych chodnikach, remont tego odcinka ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego i przyległych chodników jest konieczny i niezbędny.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1000000,00 zł (jeden milion złotych).


Powrót do listy projektów