Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój

wybrany do głosowania

Od kilku lat piłka nożna na osiedlu Budziwój stanowi ważny element życia dla wszystkich mieszkańców. Prężnie działająca szkółka piłkarska, wyniki sportowe Klubu, tegoroczny awans drużyny seniorów do Klasy Okręgowej, dalsza perspektywa rozwoju oraz pogarszający się stan obecnych pomieszczeń szatniowych (kontenerów) sprawiają, że konieczne staje się wybudowanie murowanego obiektu. Projekt zakłada budowę budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój przy ul. Studzianki 11 w Rzeszowie. Charakterystyka budynku: wymiary ok. 8-10m szerokości x 20-25m długości, parterowy z poddaszem do zaadoptowania, dach dwuspadowy. Na parterze znajdować się będą:
3 szatnie wraz z sanitariatami, pomieszczenia gospodarcze, magazyn sportowy, pokój sędziowski z sanitariatami, toaleta dla kibiców, schody na poddasze. Zadanie uwzględnia pokrycie kosztów związanych z wykonaniem projektu budynku oraz przyłączem niezbędnych mediów.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1000000


Powrót do listy projektów