Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw

wybrany do głosowania

Projekt nasz zakłada doposażenie placów zabaw rzeszowskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów. Place zabaw w przedszkolach najczęściej były stawiane kilkanaście lat temu. Są mało przyjazne,mało kolorowe,wykonane z ciężkich,często wręcz niebezpiecznych materiałów, owszem powstaje wiele nowych placów zabaw, ale pozostaje nam jeszcze wiele do zrobienia przy przedszkolach, gdzie dzieci przebywają długo i chętnie. Celem naszego projektu jest w miejsce starych już zużytych zestawów zabawowych zamontować nowe, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Doposażenie oraz wymiana urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci jest niezbędna z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa oraz atrakcyjności,która ma zachęcić dzieci do zabaw na świeżym powietrzu by zrównoważyć czas spędzany przed monitorami komputerów. Ponadto nasze zadanie ma na celu zwiększenie ilości urządzeń na placach zabaw dla dzieci, gdyż obecnie cieszą się one taką popularnością, iż dzieci muszą czekać na "swoją kolej”.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem na place zabaw: 1 000 000,00

Załączniki


Powrót do listy projektów