Remont ul. Pogwizdowskiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w miejscach najbardziej zniszczonych.

wybrany do głosowania

Zadanie będzie polegało na remoncie najbardziej zniszczonych odcinków ul. Pogwizdowskiej poprzez wymianę starej nawierzchni bitumicznej na nową. Ul. Pogwizdowska to główna, obok ul. Myśliwskiej, droga na osiedlu. Poruszają się nią autobusy komunikacji miejskiej linii 8 i 57. Bardzo często korzystają z niej również rowerzyści. Do tej pory była remontowana jedynie na kilku krótkich odcinkach (przy OSP, przy szkole oraz od skrzyżowania z ul. Myśliwską i drogą gminną należącą do Gminy Świlcza). Konieczność jej remontu była podnoszona przez mieszkańców jeszcze zanim Pogwizdów Nowy stał się formalnie nowym osiedlem Rzeszowa. Jej remont byłby ważnym sygnałem dla mieszkańców, iż ich zgoda na przyłączenie Pogwizdowa Nowego do Gminy Miasto Rzeszów była jak najbardziej słuszna.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000 zł

Załączniki


Powrót do listy projektów