Budowa placu rekreacyjno-edukacyjnego łączącego pokolenia na działce nr 1072/293 obr. 208, zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

wybrany do głosowania

Wnioskowany plac rekreacyjno-edukacyjny funkcjonowałby jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury służącej rekreacji dla mieszkańców. W związku z utrzymującą się tendencją ocieplenia klimatu i wysokich temperatur, przy jednoczesnym braku opadów w okresach letnich, jak również w dobie zagrożeń epidemiologicznych składamy niniejszym propozycję budowy, a właściwie uzupełnienia placu o edukacyjną strefę łączącą pokolenia, wzbogacenie/rozbudowanie istniejącego placu zabaw, zainstalowanie urządzeń dla seniorów o ograniczonej sprawności oraz uzupełnienia istniejących nasadzeń innymi gatunkami. Lokalizacja proponowanego placu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, galerii handlowej, przedszkola, Zespołu szkół nr 4, boiska organizacji Salos, Parafii „Opatrzności Bożej” i obiecanej przez władze miasta oraz ujętej w planach filii MDK na dz. nr 1675/7 obr.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000 zł


Powrót do listy projektów