Modernizacja ul. Traugutta - zejście (schodki) w kierunku placu targowego przy ul. Dworaka

wybrany do głosowania

Wniosek o modernizację odcinka ul. Traugutta był wnoszony przez mieszkańców Osiedla Pobitno już kilkakrotnie, lecz bezskutecznie. Po utworzeniu targu przy ul. Dworaka ruch na ul. Traugutta (szczególnie pieszy) znacznie się zwiększył, co niewątpliwie wskazuje, że inwestycja ta jest niezbędna. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością poprawy jakości wskazanego wyżej odcinka ul. Traugutta jest wartość historyczna tego obszaru. Teren w przeszłości zwany "Porwiszówka" jest darzony sentymentem przez mieszkańców Osiedla Pobitno. Znajduje się tam miejski zabytek: krzyż na "Porwiszówce" wykonany w latach 1954 - 1955 ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa.

Charakter projektu

Lokalny, POBITNO


Kategoria projektu:

Kategoria IWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

200 000,00 zł


Powrót do listy projektów