Ogród jordanowski na Pobitnym

wybrany do głosowania

Na osiedlu Pobitno w Rzeszowie znajduje się spory, niezagospodarowany teren - działki 1306 i 1307 obr. 218. Na tym terenie mógłby powstać ogród jordanowski. W ogrodzie mogłyby się odbywać zajęcia uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 a po południu mogliby wypoczywać tu mieszkańcy osiedla.

Projekt zakłada:
- Budowę ogrodu jordanowskiego na działkach 1306 i 1307 obr. 218. (nasadzenia roślin, mała architektura)


Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

300 000

Załączniki


Powrót do listy projektów