Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie.

wybrany do głosowania

Teren ogólnodostępny przy szkole jest popularnym miejscem dla rodziców z dziećmi w każdym wieku, jak tez dla młodzieży i dorosłych. Posiada plac zabaw i dwa boiska, ale wiele elementów placu zabaw uległo zniszczeniu przez długoletnie użytkowanie i wymaga gruntownej renowacji, cześć nawierzchni asfaltowej oraz ogrodzenia wymaga pilnej modernizacji. Aby teren służył w pełni mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom potrzeba zamontowania urządzeń zabawowych, położenia bieżni 60m, urządzenia typu ścianka wspinaczkowa, która uczy pokonywania własnych słabości, konieczności podejmowania szybkich decyzji, poprawia koncentrację, pomaga korygować wady postawy i zwiększa gibkość. Wyposażenie w stosowne oświetlenie oraz elementy infrastruktury takie jak ławki, jak również zamontowania 2 kamer monitorujących. Rewitalizacja terenu ma na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców, pozwoli na aktywizację mieszkańców Rzeszowa oraz umożliwi uprawianie różnego rodzaju sportów.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000000 zł


Powrót do listy projektów