"Wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3".

wybrany do głosowania

Projekt ma na celu wymianę wind osobowych mieszczących się w budynku Przychodni Specjalistycznej nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 – 1 sztuka oraz w budynku Przychodni Specjalistycznej nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a – 2 sztuki. Zapewnienie dostępności architektonicznej w budynkach miejskiej służby zdrowia jest dla mieszańców Rzeszowa priorytetem. Z usług przychodni korzystają osoby starsze, schorowane, osoby na wózkach inwalidzkich czy też poruszające się o kulach, którym wychodzenie po schodach stanowi dużą trudność. W przychodni na ul. Hoffmanowej znajduję się Zespół Rehabilitacyjny na 4 piętrze, co stanowi nie lada wyzwanie dla osób z problemami ruchowymi. Ponadto windy są z 1978 r. a ich przestarzała konstrukcja stanowi zagrożenie dla użytkowników. Podobna sytuacja ma miejsca w przychodni nr 1 na ul. Hetmańskiej, w której znajduje się młodsza winda ale jej awaryjność jest dużym utrudnieniem dla użytkowników. Realizacja tego zadania jest ukłonem w stronę starszych i chorych rzeszowian.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacunek ceny:
Dwie windy w Przychodni Specjalistycznej nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a :
Udźwig nominalny: 525 kg / 6 osób, liczba przystanków: 6/6 , cena: ~ 300 000 zł netto
Jedna widna w Przychodni Specjalistycznej nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21:
Udźwig nominalny: 1000 kg / 13 osób, liczba przystanków: 4/4, cena: ~170 000 netto
Suma : 470 000 zł netto / 578 100 zł brutto


Powrót do listy projektów