Rewitalizacja zabytków Rzeszowa poprzez odnowienie wnętrza 121-letniej kapliczki przy ul. Staroniwskiej.

wybrany do głosowania

Wzniesiona w 1880 roku przez Marcina i Katarzynę Kloców kapliczka usytuowana przy drodze wylotowej z Rzeszowa w kierunku Kielanówki jest jednym z cenniejszych zabytków sakralnych naszego miasta. Stanowi symbol odwagi i przywiązania do wiary katolickiej jego mieszkańców. W latach 70-tych XX wieku ten niewielki obiekt zaczął służyć okolicznej ludności jako miejsce regularnych nabożeństw, co spotkało się z niechęcią komunistycznych władz. Mimo szykan i represji wobec duchownych sprawujących tam posługę, kaplica została rozbudowana i w 1075 r. poświęcona przez biskupa Tokarczuka, co dało początek nowej parafii. Odrestaurowany z zewnątrz budynek wymaga gruntownego remontu wnętrza i wykonania specjalistycznych prac pod fachowym nadzorem konserwatorskim a następnie jego wyposażenia. Przywrócenie kaplicy dawnego blasku ma wymiar uniwersalny dla całej społeczności miasta Rzeszowa, gdyż stanowi ona pomnik ludzkiej solidarności i niezłomności w obronie wspólnie wyznawanych wartości.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

300.000 zł


Powrót do listy projektów