Dzień Dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli.

wybrany do głosowaniaOrganizacja imprezy plenerowej dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie naszego osiedla z konkursami, zabawami i licznymi atrakcjami, która pozwoli w ciekawy sposób uświetnić święto dzieci. Dotychczas organizacja takich imprez cieszyła się zawsze dużym zainteresowaniem dzieci oraz ich rodziców. Tego rodzaju imprezy są dobrym sposobem na wspólną integrację dzieci i dorosłych oraz kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa obywatelskiego. Organizację imprezy może zrealizować Rzeszowski Dom Kultury lub Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Charakter projektu

Lokalny, Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

1 mln na projekty z Kategorii III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowymWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

30 000,00 zł


Powrót do listy projektów