Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory.

wybrany do głosowania

Projekt zakłada wyposażenie rzeszowskich przedszkoli oraz świetlic w szkołach podstawowych prowadzonych przez JST w nowoczesne urządzenia do klimatyzowania pomieszczeń,w których przebywają dzieci. Wysoka temperatura (w okresie VI-XI przekraczająca 32C),która jest odczuwalna w salach zajęć i zabaw, może doprowadzić do przegrzania się organizmu,złego samopoczucia,a także utraty koncentracji. Chcemy zapobiegać niepożądanym skutkom przegrzewania i w zgodzie z wymogami BHP stworzyć odpowiedni i bezpieczny mikroklimat dla dzieci.Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa przebywających w placówkach dzieci, gdyż wiemy, że temperatura oraz wilgotność powietrza jest niezmiernie ważna dla ludzi zdrowych i bardzo ważna na dla astmatyków, a wśród dzieci są te, które chorują na astmę wczesnodziecięcą. Pragniemy, by dzieci mogły przebywać 10 godzin poza domem w dogodnym dla nich środowisku. Zadanie ma na celu podniesienie jakości pracy i funkcjonowania jednostek oświatowych w Stolicy Innowacji.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i montaż klimatyzatorów: 2 000 000,00 zł


Powrót do listy projektów