„Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny”

wybrany do głosowania

Urządzenie parku pod zieleń miejską. Wniosek ma na celu zagospodarowanie parku i jego wyposażenie zgodnie z opracowanym projektem. Park spełniać będzie wiele funkcji tj. rekreacyjną, zdrowotną, społeczną, edukacyjną, ekologiczną, a zaprojektowana przestrzeń będzie atrakcyjna dla różnych grup wiekowych. Wniosek obejmuje wykonanie kompletnych prac zmierzających do utworzenia "szkoły terenowej" i jej otoczenia mi.in. alejki betonowe i żwirowe, schody, wejścia SWG2, strefę workout, warzywniak, klasa terenowa, skaliste wzgórze 1, monitoring, trawniki, łąki z ogrodem tematycznym, trawniki i łąki kwietne, cześć oświetlenia, bale drewniane, toaleta mobilna typu toi toi i pozostałe wyposażenie.

Działki: 3396/2, 3396/4, 3413/4, 3413/6, 3447/12, 3447/21, 3456/8, 3454/12, 3454/14, 3457/1, 3457/3, 3455/4, 3479/8, 3480, 3482/2, 3471/6, 3481/2, 3805/1, 3805/3, 3806/2, 3794/1, 3793/2, 3785/3, 3775/5, 3773/10, 3766/11, 3765/5, 3774/4, 3459/1 obr. 222

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000,00 zł


Powrót do listy projektów