X Jubileuszowy Miejski Konkurs Muzyczny " Gdzie się podziały tamte melodie ? "

wybrany do głosowania

Celem zadania jest zorganizowanie jubileuszowego konkursu propagującego piosenki ze starych płyt przedwojennych, lat 50-tych - 90-tych, pięknych… a rzadko dziś śpiewanych. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci i młodzieży z rzeszowskich placówek oświatowych. Konkurs pozwoli na wyłonienie utalentowanych młodych mieszkańców Rzeszowa oraz zachęci ich do pracy twórczej i rozwijania talentów estradowych,
Konkurs umożliwi uczestnictwo w warsztatach muzycznych i scenicznych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Konkurs odbędzie się na dużej scenie w instytucji kultury z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu muzycznego w skład którego wejdą instrumenty muzyczne oraz nagłośnienie. Udział w konkursie pozytywnie wpłynie na rozwój kulturalny dzieci i młodzieży Miasta Rzeszowa.

Charakter projektu

Lokalny, Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

50 000 zł -
- nagłośnienie ( 10 000 zł)
- sprzęt multimedialny ( 10 000 zł )
- promocja konkursu, plakaty, ulotki, kampanie w mediach społecznościowych promujące konkurs , nagrody i dyplomy ( 10 000 zł)
- warsztaty muzyczne ( 5 000 zł )
- instrumenty muzyczne ( 12 000 zł )
- koszty organizacji koncertu muzycznego ( 3 000 zł )


Powrót do listy projektów