Rozbudowa Placu Zabaw w rejonie górki saneczkowej na os. Baranówka ul. Starzyńskiego

wybrany do głosowania

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego placu zabaw poniżej górki saneczkowej na osiedlu Baranówka działka nr 1697 obręb 213 (BARANÓWKA). Aktualna infrastruktura zabawowa w tym miejscu jest już nieco przestarzała, dodatkowo mieszkańcy wnioskowali wielokrotnie o jej uzupełnienie czy modernizację. Mając powyższe na uwadze, na przeszło 10 ar działce można byłoby uzupełnić plac zabaw o:
- zjazd linowy (tzw. tyrolka) o długości zjazd min. ok. 25m
- zestaw zabawowy fabryka piasku wyposażony w dźwig, stanowisko z formami, koło z formami, taśmociąg, przenośnik, koparka i waga (konstrukcja stalowa)
- wieża ze zjeżdżalnia wysoka minimum 6,6m, a zjazd z minimum 3m, konstrukcji ze strefą bezpieczeństwa ok. 11m długości w rurze z polipropylenu) (konstrukcja stalowa)
- drabinka z obręczami do ćwiczeń zewnętrznych
- drabinka skośna ze szczeblami do wzmacniania górnych partii mięśni
- ścieżka linowa zawierająca schodki, poziome przejście linowe, równoważnię(konstrukcja stalowa)
- cały teren wysypany piaskiem na głębokość min. 50cm
- kule i półkule Euroflex do siedzenia i wchodzenia w liczbie min. 3 sztuk
- ewentualne odgrodzenie nasadzeniami sekcji dla osób starszych od placu zabaw

Charakter projektu

Lokalny, BARANÓWKA


Kategoria projektu:

Kategoria IIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

400 000zł (słownie czterysta tysięcy złotych) na zakup urządzeń, strefę bezpieczną z piasku oraz montaż.


Powrót do listy projektów