Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie etap 2

wybrany do głosowania

1. Wybudowanie placu zabaw na obecnie istniejącym terenie zielonym. Plac zabaw wraz z
projektem, urządzeniami i nawierzchnią spełniającą obecne wymogi bezpieczeństwa,
ogrodzeniem, ławeczkami, monitoringiem i koszami do segregacji odpadów.
koszt 350 000 zł.
2. Wymiana obecnego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i szlabanem od strony ulicy
Dominikańskiej oraz bramą mniejszą od strony parku.
koszt:150 000 zł
3. Wybudowanie parkingu dla pracowników i nauczycieli szkoły o łącznej powierzchni 650 m2,
płyty ażurowe lub kostka brukowa.
koszt: 100 000 zł
4. Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie szkolnym pomiędzy szkołą a
boiskami
koszt to: 200 000 zł
5. Budowa wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej od strony ulicy
Dominikańskiej wraz z utwardzeniem podłoża.
koszt: 20 000 zł
6. Odnowienie części elewacji szkoły (mycie, odgrzybianie, malowanie, uzupełnienie ubytków,
naprawa gzymsów)
koszt: 280 000zł

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000 zł


Powrót do listy projektów