Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya-Żeleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego

wybrany do głosowania

Zachodnia część Osiedla Zawiszy Czarnego wyposażona jest w sprzęty rekreacyjno–rozrywkowe typu place zabaw przeznaczone dla dzieci do lat 12. Brakuje miejsca do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu dla dorastającej młodzieży. Z uwagi na brak takiego miejsca, młodzi ludzie przesiadują na placach zabaw lub w ich okolicach co nie podoba się rodzicom małych dzieci.
Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży w znacznym stopniu rozwiązałoby narastający problem. Zaproponowane w nazwie zadania formy spędzania przez młodzież wolnego czasu pozwolą nie tylko poprawić kondycję fizyczną ale będą mieć wpływ na ich wewnętrzną integrację.
Proponowanym miejscem do usytuowania takich urządzeń są działki na terenie osiedla o nr. 2249; 22,52/1; 2253/5 przeznaczone pod tereny zielone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rzeszowa. Utworzenie takiego miejsca dla młodzieży korzystnie wpłynie na rozwój osiedla oraz politykę kultury i sportu naszego Miasta.

Charakter projektu

Lokalny, ZAWISZY CZARNEGO


Kategoria projektu:

Kategoria IWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączny koszt zadania wynosi 193000,00 zł.
(szczegółowy kosztorys w tabelce w załączniku


Powrót do listy projektów