Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków - CZYSTE POWIETRZE – ZDROWE ODDYCHANIE

wybrany do głosowania

Projekt zakłada zakup do przedszkoli prowadzonych przez JST oczyszczaczy powietrza, które posłużą do niwelacji z powietrza pyłów zawieszonych, bakterii, wirusów, roztoczy, zarodników pleśni, alergenów, pyłków oraz kurzu z sali zabaw, w których dzieci spędzają najwięcej czasu podczas pobytu w przedszkolu. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom dostępu do powietrza, o parametrach bardziej korzystniejszych niż te panujące na zewnątrz. Dzieci przebywają w przedszkolach po 8-9 godzin, dlatego czyste powietrze jest dla nich bardzo ważne, ponieważ dawka lepszego jakościowo powietrza powinna przełożyć się na mniejszą częstotliwość chorowania, ataków kaszlu, styczności z bakteriami, alergenami. Jest to również niezbędne z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną COVID-19. Dzięki temu dzieci będą mniej chorować, co oznacza nie tylko oszczędność domowego budżetu na lekarstwa i wizyty u lekarzy, ale również nakładów ponoszonych przez pracodawców, gdy rodzice przebywają na zwolnieniu lekarskim.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych 00/100)

Załączniki


Powrót do listy projektów