Bezpieczeństwo Mieszkańców i miasta - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa - OSP Rzeszów Dębina

wybrany do głosowania

Realizacja działania ma na celu zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów Dębina. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa oraz lepszej ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. Samochód i sprzęt ratowniczy, który posiada jednostka , jest wyeksploatowany, nie zabezpiecza potrzeb ochrony mieszkańców w tym obszarze. Aktualnie OSP Rzeszów Dębina posiada 34 letni samochód Star 200 z 1986 roku. Jednostka OSP Dębina jest dysponowana do działań ratowniczych na terenie całego miasta w zdecydowanie szerszym obszarze niż tylko osiedle Budziwój i Biała. Członkowie straży z pasja podchodzą do szkoleń i służby, w aktualnym stanie sprzętu nie możemy w pełni wykorzystać potencjału jednostki. Zakup samochodu w ogromnym stopniu podniesie bezpieczeństwo na terenie miasta i w pełni wpisuje się w ustawowy katalog zadań miasta, zgodnie z przepisami RBO oraz spełnia oczekiwania mieszkańców

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

Kategoria IIIWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 000 000 zł


Powrót do listy projektów