Ścianka wspinaczkowa w plenerze

wybrany do głosowaniaZadanie polega na budowie zewnętrznej ścianki wspinaczkowej w przestrzeni miejskiej na terenie rzeszowskich Bulwarów. Powierzchnia ścianki przypominać będzie naturalną rzeźbę skalną, która umożliwiać będzie wspinaczkę również po wykręceniu wszystkich chwytów. Zróżnicowanie formacji umożliwiać będzie wspinaczkę zróżnicowanym odbiorcom, od osób początkujących i dzieci, po wspinaczy profesjonalnych. Przeznaczenie: wspinaczka z asekuracją bierną - bouldering.
Będą to niskie elementy wieloboczne umożliwiające wspinanie się o wys. do 4 metrów o łącznej pow. wspinaczkowej ok. 100m2 .
Realizacja zadania przyczyni się do:
-zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa we wszystkich grupach wiekowych i środowiskowych
-tworzenia warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego
-promowania prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu
-ulokowanie ścianki w pobliżu istniejącej siłowni - stanowi uzupełnienie i rozszerzy zakres proponowanych aktywności w tej części miasta
Lokalizacja ścianki na terenie III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Chopina 11
dziękuję

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Kategoria projektu:

5 mln na projekty z Kategorii I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiejWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

244 155,00 zł
Koszty związane z realizacją zadania:
1. Wykonanie projektu konstrukcyjnego oraz badań geotechnicznych - 17220,00 zł brutto
2. Pozyskanie wszystkich decyzji przed realizacyjnych - 1230,00 zł brutto
3. Prace przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe i plantowanie terenu - 2460,00 zł brutto
4. Wykonanie płyty fundamentowej - 18450,00 zł brutto
5. Wykonanie i montaż konstrukcji ścianki - 43050,00 zł brutto
6. Zakup, transport i montaż paneli ścianki wspinaczkowej bulderingowej (pow. ok. 100m2) - 123000,00 zł brutto
7. Dostawa i montaż chwytów wspinaczkowych ( ok. 500 szt ) - 15.375,00 zł brutto
8. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy ściance wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu - 17220,00 zł brutto
9. Prace wykończeniowe - 6150,00 zł brutto
Razem suma kosztów: 244155,00 zł brutto.


Powrót do listy projektów