Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Aktualności


2019-09-30

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję za oddane głosy w tegorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 202...
Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za oddane głosy w tegorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Dzięki Państwa głosom już wkrótce zostanie zrealizowanych wiele ciekawych inicjatyw obywatelskich.

Poniżej przedstawiam wyniki Państwa wyborów.

Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.:

http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski/na-2020-r/35640,wyniki-glosowania-w-sprawie-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2020-r.html

Zwycięzca bonusu, którym jest Osiedle BZIANKA:

http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski/na-2020-r/35640,wyniki-glosowania-w-sprawie-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2020-r.html

BOZ poważaniem,

Prezydent Miasta Rzeszowa
dr h.c. Tadeusz Ferenc  1. Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.pdf
  2. P R O T O K Ó Ł z ustalenia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r..pdf
  3. Wyniki aktywności osiedli w głosowaniu w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.pdf