Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Aktualności


2020-11-04

Wyniki RBO 2021

W związku z zakończeniem prac Komisji Skrutacyjnej w konsultacjach społecznych w sprawie Rzeszowskie...





Szanowni Państwo,

znamy już wyniki głosowania w tegorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Oto lista zadań przyjętych do realizacji na 2021 r.

Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Wyniki aktywności osiedli w głosowaniu w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

  • 4.000.000 zł na zadania z Kategorii I
  • 3.200.000 zł na zadania z Kategorii II
  • 800.000 zł na zadania z Kategorii III

Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2020 r. Komisja skrutacyjna w konsultacjach społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. sporządziła protokół:

Protokół z ustalenia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Więcej informacji na BIP - Rzeszów

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za udział w głosowaniu. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu autorów wniosków i Państwa, którzy oddaliście głosy w tegorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, zostanie zrealizowanych wiele ciekawych inicjatyw obywatelskich.


BO



Z poważaniem,

Prezydent Miasta Rzeszowa
dr h.c. Tadeusz Ferenc