Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Aktualności


Za nami etap zgłaszania projektów do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Teraz Komisja zajmie...


13 oraz 20 lipca w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Urban Lab Rzeszów odbędą się dyżury w ra...


Można już zgłaszać pomysły zadań do RBOOd dzisiaj mieszkańcy Rzeszowa mogą zgłaszać propozycje
...Rzeszowski Budżet Obywatelski 2023!

Koncerty, warsztaty, nowy plac zabaw, wybieg dla psów, a może zielony teren rekreacyjny z elementami małej architektury i meblami miejskimi? Mieszkańcy Rzeszowa z roku na rok składają coraz więcej projektów i zaskakują pomysłami, na co przeznaczyć środki z miejskiego budżetu. Od 7 lipca można było zgłaszać projekty ogólnomiejskie, oraz osiedlowe do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

W ramach 10 jubileuszowej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy zgłosili 150 projektów. Kolejny krok, zgodnie z harmonogramem poniżej, to ich weryfikacja oraz opiniowanie przez Komisję. Ostateczne głosowanie nad zgłoszonymi projektami rozpocznie się 5 września!


Sprawdź harmonogram prac!


Mamy 150 projektów! Podziękowanie Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa.


Najważniejsze informacje!

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok wynosi 9 000 000 zł, co stanowi 0,52 % wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2021 rok.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów RBO:

  • 2 000 000 zł na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
  • 6 000 000 zł na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
  • 1 000 000 zł na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Ponadto Komisja dokonała zmian w Uchwale Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komisja wypracowała projekty uchwał, które zostały podjęte na LXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 21 czerwca 2022 r.:

  1. Uchwała Nr LXIV/1366/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
  2. Uchwała Nr LXIV/1367/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok

Szukasz informacji? Skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 17 788 99 00 lub e-mail: kontakt@rbo.erzeszow.pl

Śledź nasze media społecznościowe:
Szukaj nas na Facebooku
Rzeszów Stolica Innowacji