Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Aktualności


Wyniki głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. https://bip.erzeszow.pl/...


Wystartowało głosowanie do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Uruchomiliśmy dl...


Uchwałą Nr XLVIII/1020/2020
z dnia 15 czerwca 2021 r. Rada Miasta Rzeszowa określiła kwotę <...Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r.


Uchwałą Nr XLVIII/1020/2020 z dnia 15 czerwca 2021 r. Rada Miasta Rzeszowa określiła kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok oraz przyjęła harmonogram prac w 2022 roku.

Rzeszowski Budżet Obywatelski - Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r. - Nabór oraz zasady zgłaszania propozycji zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszów

Harmonogram prac w 2022 roku

  • od 5 do 23 lipca 2021 r. - zgłaszanie projektów
  • od 26 lipca do 20 sierpnia 2021 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów
  • 23 sierpnia 2021 r. - sporządzenie listy projektów dopuszczonych do glosowania
  • do 30 sierpnia 2021 r. - składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania
  • od 10 września do 8 października 2021 r. - głosowanie
  • od 14 do 15 października 2021 r. - publikacja wyników głosowania

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok wynosi 8 200 000 zł, co stanowi 0,5% wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2020 rok.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów RBO:

  • 4 100 000 zł na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
  • 3 280 000 zł na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
  • 820 000 zł na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.